Hệ thống điều khiển chiếu sáng ( Lighting control system )

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Tại sao phải tiết kiệm năng lượng?

Các tòa nhà thương mại bao gồm nhiều loại tòa nhà khác nhau như: bệnh viện, trường học, đồn cảnh sát, nơi thờ cúng, nhà kho, khách sạn và trung tâm mua sắm. Các hoạt động xây dựng thương mại khác nhau có nhu cầu năng lượng riêng, nhưng nói chung về cơ bản được thống kê theo biểu đồ dưới đây.

Các loại năng lượng được sử dụng trong các tòa nhà thương mại

Giải pháp tiết kiệm năng lượng bao gồm?

Sử dụng cảm biến hiện diện bật tắt đèn khi có người ở trong phòng và tắt hoặc giảm độ sáng khi họ rời khỏi phòng làm việc. Giải pháp này giúp tiết kiệm 20-60% năng lượng

Điều chỉnh độ sáng phù hợp Cung cấp cho người sử dụng khả năng tăng/ giảm độ sáng theo yêu cầu. Giải pháp này giúp tiết kiệm 20-60% năng lượng                 

Điều chỉnh độ sáng phù hợp Cung cấp cho người sử dụng khả năng tăng/ giảm độ sáng theo yêu cầu. Giải pháp này giúp tiết kiệm 20-60% năng lượng                 

Điều chỉnh độ sáng phù hợp Cung cấp cho người sử dụng khả năng tăng/ giảm độ sáng theo yêu cầu. Giải pháp này giúp tiết kiệm 20-60% năng lượng                 

Điều chỉnh độ sáng phù hợp Cung cấp cho người sử dụng khả năng tăng/ giảm độ sáng theo yêu cầu. Giải pháp này giúp tiết kiệm 20-60% năng lượng                 

Điều chỉnh độ sáng phù hợp Cung cấp cho người sử dụng khả năng tăng/ giảm độ sáng theo yêu cầu. Giải pháp này giúp tiết kiệm 20-60% năng lượng                 

 

Hệ thống điều khiển chiếu sáng

Trung bình khoảng 30-40% năng lượng của một tòa nhà là dành cho chiếu sáng. Ở Mỹ và nhiều nước phát triển, việc triển khai hệ thống Lighting control gần như là bắt buộc trong mọi tòa nhà như bệnh viện, trường học, đồn cảnh sát, nơi thờ cúng, nhà kho, khách sạn và trung tâm mua sắm.

Thành phần chính:

Thành phần chính hệ thống điều khiển chiếu sáng ( lighting control ) gồm có : Các module điều khiển đèn, bộ xử lý trung tâm, hệ thống điều khiển ( cảm biến, phím điều khiển ,... )

Ví dụ cụ thể hệ thống điều khiển chiếu sáng ( lighting control) điển hình:

Mặt bằng:

Sơ đồ nguyên lý hệ thống:

 

 

Các tin bài khác